CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Wizyta ks.biskupa Kazimierza Gurdy w Urzędzie Gminy w Skórcu

W ramach kanonicznej wizytacji parafii pw. Nawrócenia św.Pawła Apostoła w Skórcu,  10 marca 2020 r., ks. biskup Kazimierz Gurda odwiedził Urząd Gminy w Skórcu. Jego Ekscelencja  spotkał się z pracownikami urzędu i  władzami gminy. Na zakończenie  udzielił wszystkim zgromadzonym  pasterskiego błogosławieństwa.