CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Życzenia z okazji Dnia Sołtysa

Z okazji Dnia Sołtysa, przypadającego na dzień 11 marca, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej  i  Wójt Gminy Skórzec pragną złożyć wyrazy uznania, szacunku i wdzięczności za  pracę, wniesioną na rzecz rozwoju  gminy.