CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Program „Aktywny samorząd”

Aktywny samorząd  – Moduł I – likwidacja barier  utrudniających aktywizacje społeczną  i zawodową.