CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Informacja dotycząca opłat za podatki

  W związku ze zbliżającym się terminem płatności podatku od nieruchomości Wójt Gminy Skórzec zwraca się z prośbą o dokonywanie, w miarę możliwości, wpłat poprzez systemy bankowości elektronicznej. Osoby starsze, nie posługujące się bankowością elektroniczną, powinny zwrócić się do młodszych domowników w celu wykonania takich płatności. Ograniczenie płatności gotówkowych pozwoli na uniknięcie przebywania w dużych skupiskach i zmniejszenie ryzyka zarażeń chorobowych.

Numery rachunków bankowych do wpłat są umieszczone na doręczonych decyzjach podatkowych.  W celu uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień można się kontaktować, pod następującym nr telefonu: 25 631 28 23 lub e-mailem: e.wrobel@skorzec.eu : b.wereda@skorzec.eu .