CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

15 marca – Dzień Piekarzy i Cukierników

15 marca w całej Polsce obchodzony jest dzień św Klemensa patrona piekarzy i cukierników. Św Klemens Maria Hofbauer żył na przełomie XVIII i XIX wieku. Po wstąpieniu do zakonu wypiekał chleb dla braci i opiekował się przyklasztorną piekarnią. Wielu głodnych, chorych biednych ludzi przybywało do klasztoru po pomoc i ratunek. Hofbauer musiał przepracowywać się by wystarczyło dla wszystkich chleba. W 1787 przybył do Warszawy gdzie opiekował się najuboższymi mieszkańcami miasta. Z jego inicjatywy utworzono sierociniec i szkołę z internatem. Opiekował się również warszawskimi stołówkami w których nie zabrakło chleba dla potrzebujących. Nie bez powodu był nazywany „ojcem głodnych dzieci”. Zmarł 15 marca 1820 r w Wiedniu. Święto Piekarzy i Cukierników moglibyśmy obchodzić codziennie, bo każdego dnia ta grupa zawodowa, po nocach ciężko pracuje, abyśmy rano mogli zaopatrzyć się w świeży chleb i pachnące wypieki. Z okazji Waszego święta drodzy Piekarze i Cukiernicy proszę o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń i gratulacji. Państwa codzienna, sumienna i rzetelna praca cieszy się wysokim uznaniem konsumentów w naszej miejscowości. Wpływa na wizerunek naszej gminy, wyzwalając jednocześnie potencjał gospodarczy zarówno na szczeblu lokalnym, jak i regionalnym.

Życzę dalszych sukcesów, realizacji marzeń, satysfakcji z pracy zawodowej oraz opieki św. Klemensa.

Wójt Gminy Skórzec Jerzy Długosz