CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

INFORMACJA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W SKÓRCU

W celu zapewnienia pomocy osobom wymagającym wsparcia w związku  z przeciwdziałaniem COVID-19 wywołanej  wirusem SARS-CoV-2 w szczególności  osobom starszym i samotnym , niepełnosprawnym, począwszy od  15 marca 2020 r. do odwołania  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej udzieli  pomocy w postaci zakupu żywności , leków  oraz  interwencji kryzysowej .

Nr telefonów  do GOPS : 25 6312851  ,  25 6426116