CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Informacja w sprawie zakończenia kwalifikacji wojskowej

W związku z obwieszczeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 marca 2020 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2020 r.,  informuje, że kwalifikacja wojskowa z dniem 13 marca 2020 roku została zakończona.  Wszystkie  wezwania wydane  przez wójtów na podstawie art. 32.ust.8 ustawy  z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ,  osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r. tracą ważność.

Wójt Gminy Skórzec

 Jerzy Długosz