CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Skórzec, dn. 03.04.2020 r.

 

INFORMACJA O SPOSOBIE REGULOWANIA OPŁAT

ZA WYWÓZ ODPADÓW

Z uwagi na ogłoszony w kraju stan epidemii oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, w związku ze zbliżającym się terminem płatności II raty za wywóz odpadów  (tj. śmieci) przypadającym na dzień 15 kwietnia 2020r., Wójt Gminy Skórzec zwraca się z prośbą o dokonywanie wpłat za wywóz odpadów w formie przelewu na rachunek bankowy Gminy prowadzony przez BS Siedlce o /Skórzec nr :

46 9194 0007 0055 0143 2000 0990

W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko osoby na którą została złożona deklaracja oraz adres nieruchomości.

Wpłata gotówki u inkasentów tj. sołtysów nie będzie możliwa.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy w Skórcu tel. 25 631 28 23 lub 25 631 28 97.

Wójt Gminy Skórzec

  /-/ Jerzy Długosz