CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania pandemii koronawirusa

Wójt Gminy Skórzec uprzejmie informuję, że w związku z coraz liczniejszymi przypadkami  zachorowań wywołanych koronawirusem SARS-CoV-2, Minister Klimatu w porozumieniu z Głównym Inspektorem Sanitarnym opracowali wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).