CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej.

Drugiego maja przypada święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Wywieśmy przy swoich domostwach flagę, aby cała nasza gmina była biało-czerwona. Barwy narodowe niech pozostaną  na  Święto Narodowe Uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.