CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Informacja dla Kół Gospodyń Wiejskich

Koła gospodyń wiejskich mogą składać wnioski o pomoc Koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać się w ARiMR o dotację na swoją działalność.  Nabór wniosków rozpoczął się 5 czerwca  2020 r. i potrwa do 30 września 2020 r., chyba że wcześniej wyczerpana zostanie tegoroczna pula środków przewidziana na ten cel, która wynosi  40 mln zł. O pomoc można ubiegać się w biurach powiatowych Agencji.

Więcej…