CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych

Urząd Gminy w Skórcu informuje, że otrzymał drugie co do wysokości dofinansowanie z Funduszu Inwestycji Samorządowych w powiecie siedleckim w kwocie 1 165 531 zł !!! Pieniądze od rządu będzie można wykorzystać na bliskie ludziom inwestycje, np. w wodociągi, poprawę infrastruktury drogowej, a także inne działania podejmowane w naszych małych Ojczyznach. Wspólnie z Radą Gminy Skórzec zapewniam – że zostaną one wykorzystane racjonalnie – Wójt Gminy Skórzec Jerzy Długosz.