CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

DOTACJE DO ZAGOSPODAROWANIA WÓD OPADOWYCH

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków w ramach Programu Priorytetowego „Moja Woda” na lata 2020-2024
Więcej informacji na stronie https://portal.wfosigw.pl/informacje-o-programie