CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Prywatny las z dotacją z PROW

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie zaprasza właścicieli lasów prywatnych na szkolenie e-learningowe pn.: ,,Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartości dla środowiska w ramach poddziałania 8.5 PROW 2014-2020”. Szkolenie odbędzie się w terminie od 3 sierpnia do 11 września 2020 roku na platformie edukacyjnej www.cdrkursy.edu.pl. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

  1. Wsparcie na inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych
  2. Harmonogram
  3. Karta zgłoszenia