CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

 OGŁOSZENIE 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Skórcu informuje,  że wnioski o przyznanie pomocy materialnej  o charakterze socjalnym  dla uczniów   zamieszkałych na terenie Gminy Skórzec  będą przyjmowane  w  dniach od 1 do 15 września  2020 r.  w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej , pok.  nr 1.

Elżbieta Łastowska

Kierownik GOPS