CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

SZTANDAR DLA 18.BATALIONU DOWODZENIA W SIEDLCACH

Podczas zorganizowanych 5 września uroczystości z okazji drugich urodzin 18. Dywizji Zmechanizowanej wręczono sztandar dla 18. batalionu dowodzenia, którego fundatorem był Powiat Siedlecki. Starosta Siedlecki Karol Tchórzewski odczytał akt nadania sztandaru w imieniu Społecznego Komitetu Fundatorów w skład, którego wchodziła również GMINA SKÓRZEC. Wicestarosta Siedlecki Małgorzata Cepek została matką chrzestną sztandaru, natomiast ojcem chrzestnym dowódca 18. Dywizji Zmechanizowanej, gen. dyw. Jarosław Gromadziński. Społeczność Naszej Gminy na uroczystości reprezentował wójt Jerzy Długosz. To zaszczyt i honor dla samorządu Powiatu Siedleckiego, a w tym dla GMINY SKÓRZEC współuczestniczyć i współtworzyć tak ważne dla historii naszego Narodu i społeczności wydarzenia.