CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

K O M U N I K A T  DOTYCZĄCY WNIOSKU Z 2016 O DOTACJĘ NA ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

Szanowni Państwo,

Gmina Skórzec w 2016 roku składała wniosek o dofinasowanie z funduszy unijnych instalacji na posesjach mieszkańców solarów, paneli fotowoltaicznych lub pomp ciepła. Projekt nosił nazwę „Czyste powietrze – budowa instalacji proekologicznych w gminie Skórzec, Domanice i Suchożebry” i znalazł się na liście rezerwowej. 30 września bieżącego roku do gminy wpłynęło pismo informujące, że Zarząd Województwa Mazowieckiego dokonuje analizy możliwości przyznania środków pochodzących z oszczędności w ramach funduszy unijnych i w tym celu gminy proszone są o oszacowanie ilu mieszkańców nadal jest zainteresowanych udziałem w projekcie. Dlatego też, do osób, które w 2016 roku zawarty z gminą umowę na udział w projekcie w najbliższych dniach zadzwonią pracownicy urzędu z prośbą o potwierdzenie dalszego zainteresowania. Na obecną chwilę nie mamy odpowiedzi czy byłyby możliwe zmiany w projekcie – dlatego nie przyjmujemy zgłoszeń od osób, które nie były ujęte we wniosku.

Dla przypomnienia w załączeniu udostępniamy umowę udziału w projekcie, którą zawierali Państwo z gminą w 2016 roku, określającą warunki projektu.