CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

18 października zmarł w skórzeckim klasztorze ks. Stanisław Chryc- Kawaler Orderu Uśmiechu
Śp. ks. Stanisław miał 90 lat,  w Zgromadzeniu Księży Marianów  był od 70 lat.
Kapłan był znanym działaczem społecznym, wspaniałym duchownym i dobrym człowiekiem. Założył Skórzeckie Stowarzyszenie Dobroczynne,  organizował  kolonie dla dzieci w okresie wakacyjnym, półkolonie i zimowiska w szkołach Gminy Skórzec oraz akcje pomocy wielodzietnym rodzinom o niskim statusie materialnym. Założył  szkolne zespoły taneczne, kontynuujące tradycję regionu.  Zapoczątkował obchody Dnia Dziecka w Gminie Skórzec. Za swoją działalność w 2011 r. otrzymał Order Uśmiechu. Swoją niezmordowaną aktywność ks. Chryc łączył zawsze z pogodą ducha, co szczególnie podkreślają osoby, które zawdzięczają wsparcie z jego strony. Pytany o swoją pracę lubił żartobliwie powtarzać: „Lepszy Chryc, niż nic”.  Istotę swojej pracy określił kiedyś dobitnie w słowach skierowanych do kwartalnika „Z Niepokalaną”: Naszym zadaniem jest roznosić uśmiech. Jeśli nawet nie nakarmimy do syta pustego żołądka, ale na smutnej twarzy pojawi się uśmiech, to cel osiągnięty. Przy każdym spotkaniu chcemy im udowodnić, że są kochani. Tego słowa i gestu najbardziej potrzebują.