CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

CZYSTE ŚRODOWISKO LEPSZE JUTRO…

Powiat Siedlecki organizuje IV Powiatowy Konkurs ekologiczno-przyrodniczy „CZYSTE ŚRODOWISKO LEPSZE JUTRO…” POWIAT SIEDLECKI NA STRAŻY ŚRODOWISKA skierowany do wszystkich uczniów Szkół Podstawowych z terenu powiatu siedleckiego. Celem konkursu jest promowanie i rozwijanie zachowań dążących do szeroko pojętej ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży szkolnej oraz zachęcenie ich do poznania przyrody i zachodzących w niej zjawisk, a tym samym uwrażliwienie na kwestie związane z zagrożeniami dla środowiska. Konkurs ma również na celu rozwijanie wrażliwości ekologicznej i artystycznej, poprzez wyrażenie jej w formie graficznej bądź plastycznej, a tym samym kształtowanie umiejętności skutecznego promowania swojej okolicy w dziedzinie zachowań proekologicznych.