CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

MIWOP MAZOWSZE 2020 – sprostowanie do ulotki Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja

Informujemy, iż w treści ulotki opublikowanej przez Zakład Analiz Środowiskowych Eko-precyzja dotyczącej inwentaryzacji źródeł ciepła pojawił się błąd merytoryczny dotyczący możliwości spalania węgla brunatnego i tzw. węgla czeskiego w przydomowych kotłowniach. Zgodnie z uchwałą antysmogową obowiązującą na terenie województwa mazowieckiego od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

  • mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem;
  • węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla;
  • węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm;
  • paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

Poniżej zamieszczamy oświadczenie Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-precyzja oraz poprawną ulotkę, która zawiera również wydłużony czas realizacji spisu kotłów CO.