CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Przekazanie Samochodu dla Policji w Skórcu

W dniu 03.12.2020 przed Komisariatem Policji w Skórcu  w obecności Wójta Gminy Wiśniew Krzysztofa Kryszczuka, Wójta Gminy Wodynie Wojciecha Klepackiego , Wójta Gminy Domanice  Jerzego Zabłockiego , Wójta Gminy Skórzec Jerzego Długosza ,Komendanta Powiatowego Policji w Siedlcach mł. insp.  Andrzeja Dziewulskiego i Komendanta Komisariatu w Skórcu nadkom. Jarosława Aniszewskiego  odbyło się przekazanie nowego radiowozu. W uroczystości uczestniczył również ksiądz proboszcz parafii Skórzec Piotr  Wojtyła, który poświęcił auto . Nowy radiowóz zakupiony został dzięki zaangażowaniu władz Gmin , którym poprawa bezpieczeństwa mieszkańców nie jest obojętna. Gmina Skórzec  dofinansowała ”Fundusz Wsparcia  Policji Województwa Mazowieckiego” kwotą 23 000 zł. Wójt Gminy Skórzec Jerzy Długosz , zaznaczył, że dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców gminy jest bardzo istotne, a przekazany samochód pozwoli funkcjonariuszom jeszcze lepiej wykonywać zadania na rzecz obywateli.