CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Wyremontowane drogi w Gminie Skórzec

Zakończyła się rozbudowa dróg powiatowych nr 3605W, 3645W i 3646W w miejscowości Dąbrówka Stany” o długości  2 632,52 m, którą: DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO FUNDUSZ DRÓG SAMORZĄDOWYCH
•    kwota dofinansowania: 3 132 630,00 zł
•    całkowita wartość inwestycji: 3 915 788,70 zł
Dotacja Gminy Skórzec dla Powiatu Siedleckiego wyniosła 197000 zł. Celem projektu jest poprawa spójności sieci drogowej powiatu siedleckiego oraz podniesienie bezpieczeństwa i komfortu wszystkich użytkowników drogi. Wyremontowano również drogę powiatową Skórzec- Gołąbek, gdzie dotacja Gminy Skórzec wyniosła 132483 zł. W Gminie Skórzec będzie bezpieczniej a nowe drogi niech służą mieszkańcom.