CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

PROGRAM ” OPIEKA WYTCHNIENIOWA „- EDYCJA 2021

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1.  dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2.  osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi (Zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

Węcej…