CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami

ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji mających na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych. Pomoc jest finansowana z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a wnioski można składać od 29 grudnia 2020 do 26 lutego 2021 r.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/chron-wody-przed-azotanami-pochodzenia-rolniczego-zloz-wniosek-o-dofinansowanie.html