CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Uchwała XXIX/206/17

  • Uchwała Nr XXIX/205/17 Rady Gminy Skórzec w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego dla klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Skórzec oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów

Uchwała Nr XXIX/205/17