CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu otwarta od 29 marca
Kochani Czytelnicy, mamy dobre wiadomości!  Gminna Biblioteka Publiczna w Skórcu otwarta od 29 marca! Zapraszamy do nowego lokalu na ul. Siedleckiej 9! Ze względu na obostrzenia uroczyste otwarcie nastąpi po 10 kwietnia. Jednak dla Czytelników otwieramy się już w poniedziałek 29 marca. Do 9 kwietnia 2021 roku biblioteki publiczne i naukowe we wszystkich województwach mogą udostępniać zbiory pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15 m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. CZYLI W BIBLIOTECE MOŻE PRZEBYWAĆ MAKSYMALNIE 5 OSÓB. Użytkownicy biblioteki, jak i wszyscy jej pracownicy zobowiązani są do zasłaniania nosa i ust tylko maseczką oraz do dezynfekcji rąk.