CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Przełączenie numeru alarmowego 998 do CPR

Informujemy, że w dniu 28.05.2021 r., planowane jest przejęcie obsługi numeru alarmowego 998 z powiatu siedleckiego przez Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Numer 998 będzie nadal działał, zmieni się natomiast miejsce odbioru zgłoszenia. Osoba zgłaszająca zdarzenie nie dodzwoni się do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Siedlcach tylko do dyspozytora Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Radomiu. Takie rozwiązania umożliwi jednoczesne i automatyczne powiadomienie wszystkich właściwych służb ratowniczych odpowiednich do rodzaju zdarzenia.