CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Wsparcie finansowe dla Gminy Skórzec
Wsparcie finansowe dla Gminy Skórzec

Podpisanie umowy o wsparciu finansowym dla Gminy Skórzec


Gmina Skórzec podpisała 10 umów w ramach wsparcia z budżetu Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę dofinansowania 2️39 000 zł. W imieniu Gminy Skórzec umowy podpisali Wójt Gminy Jerzy Długosz oraz Skarbnik Gminy Skórzec Aneta Cabaj.
Podpisane umowy dotyczyły :
• Zadania „Budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz budowa i renowacja zbiorników wodnych służących małej retencji” – pozyskano kwotę 119 000 zł na rekultywację zbiornika wodnego w m. DĄBRÓWKA – ŁUG przy remizie.
• Zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2021” – pozyskano kwotę 45 000. Dofinansowanie otrzymają OSP TRZCINIEC, OSP CZERNIEJEW oraz OSP OZORÓW.
• Zadania „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2021” – pozyskano kwotę 50 000 zł. Dofinansowanie otrzymają sołectwa:
– ŻEBRAK – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wraz z budową altany,
– BOROSZKÓW – budowa placu zabaw,
– TRZCINIEC – budowa placu zabaw,
– DĄBRÓWKA – NIWKA – modernizacja oświetlenia ulicznego,
– TEODORÓW – zagospodarowanie działki sołeckiej.
• Zadania „Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021” – pozyskano kwotę 25 000 zł. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na zagospodarowanie terenu wokół zrekultywowanego stawu w SKÓRCU.