CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków – nowe obowiązki właścicieli i zarządcy budynków

Wójt Gminy Skórzec informuje, że od 1 lipca 2021 roku każdy właściciel lub zarządca budynku zobowiązany jest do złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach mieszkalnych oraz niemieszkalnych. Deklaracje będzie można składać w formie elektronicznej przy użyciu formularza elektronicznego dostępnego na stronie zone.gunb.gov.pl lub w formie papierowej w Urzędzie Gminy Skórzec. Więcej w ,,Informacji Wójta Gminy Skórzec” oraz pozostałych załącznikach.

Załączniki:

  1. Informacja Wójta Gminy Skórzec
  2. Informator dla właścicieli i zarządców budynków
  3. Deklaracja – Formularz – A budynki mieszkalne
  4. Deklaracja – Formularz – B budynki niemieszkalne