CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

NIE dla ASF!

Mazowiecki Wojewódzki Lekarz Weterynarii prowadzi kampanię informacyjną „Nie dla ASF! 5 podstawowych zasad, które pomogą uchronić Twoje stado przed ASF”. Celem kampanii informacyjnej jest podniesienie i przypomnienie o podstawowych zasadach bioasekuracji, których należy przestrzegać w gospodarstwach utrzymując trzodę chlewną i które są konieczne w celu zapobiegania tej choroby.