CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Dowóz dzieci niepełnosprawnych

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Skórzec

Rodzice lub prawni opiekunowie zainteresowani zorganizowaniem przez gminę Skórzec dowozu i opieki w czasie przewozu dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka lub zwrotem kosztów dowozu dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka własnym samochodem w roku szkolnym 2021/2022 proszeni są o złożenie wniosku w terminie do 24 sierpnia 2021r.  Wnioski są do pobrania na stronie gminy Skórzec (poniżej) w Punkcie Obsługi Klienta, pokoju nr 24 w Urzędzie Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3. Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

  • osobiście  w Punkcie Obsługi Klienta w Urzędzie Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3
  •  pocztą tradycyjna na adres; Urząd Gminy w Skórcu, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec.