CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Inauguracja nowego roku szkolnego w ZS-P w Skórcu. Wręczenie stypendiów Wójta Gminy Skórzec
Inauguracja nowego roku szkolnego w ZS-P w Skórcu

Inauguracja nowego roku szkolnego w ZS-P w Skórcu

1 września najczęściej kojarzy się uczniom z radosnym rozpoczęciem nowego roku szkolnego. Tegoroczna inauguracja miała wymiar szczególny. Zbiegła się z wręczeniem stypendiów Wójta Gminy Skórzec. Pan Jerzy Długosz w asyście dyrektora szkoły, pana Wojciecha Zgorzałka,  uhonorował 116. uczniów stypendiami za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne. Zwracając się do uczniów i nauczycieli, pan wójt,  podziękował im za zaangażowanie oraz ogromny wysiłek, jaki wkładają w edukację w trudnej rzeczywistości, zdominowanej ograniczeniami związanymi z pandemią koronawirusa. Szczególne słowa wdzięczności skierowane zostały do rodziców i opiekunów za umiejętność dostosowania się do wyzwań nauczania zdalnego i wsparcia swoich dzieci w przygotowaniu się do zajęć. 

Galeria zdjęć