CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Nowa droga w Trzcińcu
W minionym tygodniu powstał nowy ponad 200 metrowy odcinek drogi asfaltowej w Trzcińcu. Jest to jedna z kilku dróg odchodzących od głównej drogi powiatowej przebiegających przez tą miejscowość. Koszt tej inwestycji to ponad 120 000 złotych. Pieniądze w całości pochodziły z budżetu gminy. Cieszymy się, że mieszkańcy TRZCIŃCA mający swe posesje przy tej drodze będą mogli dotrzeć do domów po nowej bitumicznej nawierzchni – wcześniej była to droga gruntowa. Przed nami kolejne inwestycje na ternie gminy.