CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Ponad 580 000 złotych dla Gminy Skórzec
W sierpniu br. Gmina Skórzec zakończyła inwestycję przebudowy ulic Kopciuszka, Alladyna i Kubusia Puchatka w Dąbrówce Ług. Obecnie Mieszkańcy mogą dotrzeć do swoich posesji nowymi ulicami o nawierzchni z kostki brukowej. Koszt tej inwestycji to ponad 840 000 złotych. Dzięki wnioskom złożonym przez Gminę w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg do budżetu gminy powróciło 70 % kwoty inwestycji Uroczyste podpisanie umowy w tej sprawie odbyło się wczoraj w Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie. Wojewodę mazowieckiego Pana Konstantego Radziwiłła reprezentował na spotkaniu I Wicewojewoda Mazowiecki Sylwester Dąbrowski. Natomiast ze strony Urzędu Gminy umowę podpisał wójt Jerzy Długosz oraz skarbnik Aneta Cabaj. DO BUDŻETU GMINY POWRÓCI PONAD 580 000 złotych – które przeznaczone zostaną na kolejne inwestycje w NASZEJ GMINIE.