CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

VIII Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci – Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2022

15 stycznia 2022 r. startuje VIII edycja ogólnopolskiego konkursu ekologicznego Mistrz Recyklingu i Przyjaciele, kierowanego do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych. Konkurs promuje edukację ekologiczną oraz doskonali kompetencje kluczowe takie jak korzystanie z technologii informatycznych czy aplikacji internetowych przekazujących wiedzę ekologiczną, nt. postaw i wzorów ekologicznego postępowania, a także recyklingu surowców naturalnych wykorzystywanych do produkcji nowych technologii. Organizator konkursu, Fundacja Chlorofil, przewiduje atrakcyjne nagrody.