CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

XIII Przegląd Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych

Gminny Ośrodek Kultury w Zbuczynie zaprasza do wzięcia udziału w XIII Przeglądzie Kolęd, Pastorałek i Piosenek Świątecznych. Przegląd, który odbędzie się 19 stycznia 2022 r. na sali widowiskowej GOK w Zbuczynie, skierowany jest do dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów z placówek kulturalno-oświatowych, szkół, świetlic, domów kultury i Kół Gospodyń Wiejskich. Więcej informacji znajduje się na stronie www.gokzbuczyn.pl