CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Program Stypendia Pomostowe 2022/2023

„Stypendia Pomostowe” to ogólnopolski, rozbudowany program stypendialny, w którym można uzyskać stypendium na I rok i dalsze lata studiów. Na zdolnych, ambitnych maturzystów 2022, pochodzących ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną w tym roku studia dzienne, czeka 450 stypendiów pomostowych na I rok nauki. Roczna wysokość stypendium to 7000 zł. O stypendium na I rok studiów może aplikować każdy maturzysta z 2022 r., który ukończy liceum lub technikum lub szkołę branżową II stopnia w 2022 roku i:

  • zda dobrze maturę w bieżącym roku szkolnym
    (uzyska odpowiednią ilość punktów, tzn. min. 100 – zgodnie z algorytmem programu);
  • zostanie przyjęty w roku akademickim 2022/23 na I rok studiów stacjonarnych w polskich publicznych uczelniach akademickich;
  • mieszka na wsi lub w mieście do 20 tys. mieszkańców;
  • pochodzi z niezamożnej rodziny (w której dochód brutto na osobę nie przekracza 2107 zł)

Stypendia pomostowe Starosta, Burmistrz, Wójt Gminy