CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Przypominamy o obowiązku złożenia deklaracji użytkowanych źródłach ciepła i spalania paliw w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, termin upływa 30 czerwca 2022 r. Za brak złożenia deklaracji grozi grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.