CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Nagroda im. Janusza Korczaka dla Szkoły Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie.

Nagroda im. Janusza Korczaka to inicjatywa Uczelni Korczaka. Celem nagrody jest uhonorowanie osób i instytucji, które stosują filozofię pedagogiczną Korczaka w praktycei propagują jego myśl. Korczak umieścił dziecko w centrum uwagi, był prekursorem praw dziecka i wielkim innowatorem edukacji i wychowania. Jego idee wciąż inspirują i są nadal aktualne. Wśród nominowanych do nagrody byli wybitni edukatorzy, nauczyciele i wychowawcy, instytucje kierujące się wartościami korczakowskimi oraz społecznicy, publicyści i lekarze podążający drogą miłości do dzieci wskazaną przez „Starego Doktora”. Nagrody przyznawane są w trzech kategoriach:

  • dla placówek edukacyjnych, organizacji i instytucji za wdrażanie korczakowskich idei,
  • dla lokalnych liderów edukacji za ich osobiste działania i inicjatywy w sferze edukacji, wychowania i troski o dobrostan dzieci i młodzieży,
  • dla osób publicznych – propagatorów filozofii i dziedzictwa Janusza Korczaka.

W kategorii „Instytucje wdrażające Korczakowskie idee”: obok między innymi  Fundacji ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom, Fundacji Orange Polska czy Fundacji Ronalda McDonalda, jako jedyna szkoła wyróżnienie otrzymała Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Grali-Dąbrowiźnie. Serdecznie gratulujemy.