CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

9,9 mln złotych dla Gminy Skórzec – na budowę obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną.

Po ogłoszeniu wyników drugiego naboru w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Gmina Skórzec otrzymała promesę na środki finansowe w wysokości 9 900 000 zł. Środki zostaną przeznaczone na budowę obiektów sportowych z infrastrukturą techniczną tj.: budowę hali sportowej w Szkole Podstawowej w Grali-Dąbrowiźnie, budowę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce-Stany oraz budowę kompleksu boisk z zapleczem sportowym przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Skórcu, Promesa stanowi 90 % wartości całej inwestycji – pozostałe 10 % pochodziło będzie z budżetu gminy.