CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Wsparcie dla Gminy Skórzec z budżetu Województwa Mazowieckiego.
9.06.2022 r.  w Zbuczynie Gmina Skórzec podpisała 6 umów w ramach wsparcia z budżetu Województwa Mazowieckiego na łączną kwotę dofinansowania ponad 106 000 zł. W imieniu Gminy Skórzec umowy podpisali Wójt Gminy Jerzy Długosz oraz Skarbnik Gminy Skórzec Aneta Cabaj. Podpisane umowy dotyczyły :
  •  Zadania „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2022” – pozyskano kwotę 50 000 zł. Dofinansowanie po 10 000 otrzymają sołectwa:
– GRALA – DĄBROWIZNA – budowa placu zabaw,
– DĄBRÓWKA – ŁUG – modernizacja oświetlenia ulicznego,
– OZORÓW – modernizacja oświetlenia ulicznego,
– DĄBRÓWKA – WYŁAZY II – modernizacja oświetlenia ulicznego,
– ŻELKÓW II (KIESZ) – budowa chodnika.
  •  Zadania „Mazowsze dla Klimatu 2022” – pozyskano kwotę 56 486 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na modernizację oświetlenia ulicznego w miejscowościach GOŁĄBEK i STARA DĄBRÓWKA. W imieniu mieszkańców gminy SKÓRZEC bardzo serdecznie dziękujemy za uzyskane wsparcie finansowe