CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Dowóz dzieci z niepełnosprawnościami

Informacja dla rodziców/prawnych opiekunów dzieci z niepełnosprawnościami zamieszkałych na terenie gminy Skórzec.  Rodzice lub prawni opiekunowie zainteresowani zorganizowaniem przez gminę Skórzec dowozu i opieki w czasie przewozu dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka lub zwrotem kosztów dowozu dziecka do przedszkola, szkoły podstawowej lub ośrodka własnym samochodem w roku szkolnym 2022/2023 proszeni są o złożenie wniosku w terminie do 18 sierpnia 2022 r.  Wnioski są do pobrania na stronie gminy Skórzec (poniżej), pokoju nr 24 w Urzędzie Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3. Wnioski wraz z załącznikami należy składać:

  • osobiście  w sekretariacie Urzędzie Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3
  • lub pocztą tradycyjna na adres; Urząd Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3, 08-114 Skórzec.

Załączniki: