CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2022 r.

Wójt Gminy Skórzec przypomina, o składaniu wniosków o zwrot  podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji  rolnej. Wnioski są przyjmowane od 01.08.2022 do 31.08.2022 r. Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi: 110,00 zł x ilość ha użytków rolnych oraz 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy lub na stronie Ministerstwa Rolnictwa (https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego)