CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

100 000 zł DLA GMINY SKÓRZEC Z PROGRAMU „MAZOWSZE DLA SPORTU 2022”
„Mazowsze dla sportu 2022” to jeden z autorskich programów wsparcia realizowanych przez samorząd województwa mazowieckiego od 2018 roku. Od początku jego trwania dzięki ponad 60 mln zł udało się wybudować lub zmodernizować ponad 500 obiektów sportowych. W tym roku samorząd Mazowsza przeznaczył rekordowe 41 mln zł na kolejne sportowe inwestycje. 22 września, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie przy ul. Jagiellońskiej umowy w tej sprawie podpisało 6 gmin z woj. mazowieckiego. Wśród beneficjentów programu znalazła się również Gmina Skórzec, która otrzymała dofinasowanie w kwocie 100 000 zł. Pieniądze te zostaną przeznaczone na remont hali sportowej przy Zespół Szkolno-Przedszkolny W Skórcu przy ul. Siedleckiej 9. W imieniu gminy umowę podpisał wójt Jerzy Długosz oraz skarbnik Aneta Cabaj.
Za otrzymane dofinansowanie serdecznie dziękujemy !