CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

RG.721.17.2022 „Udzielenie kredytu długoterminowego na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Skórzec roku 2022 oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek”
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Identyfikator postepowania na miniPortalu
  3. SWZ z załacznikami
  4. Załaczniki nr 6 dodatkowe dokumenty cz.1
  5. Załaczniki nr 6 dodatkowe dokumenty cz.2
  6. Informacja o wyborze
  7. Informacja o unieważnieniu