CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

WzMOCnij swoje otoczenie

Dzięki grantowi pozyskanemu od PSE w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, jednostka OSP Dąbrówka Ług dokona zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i hełmów, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków, co niewątpliwie przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców rejonu działań jednostki, w tym naszej gminy! Więcej informacji o programie tutaj: www.wzmocnijotoczenie.pl