CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

WzMOCnij swoje otoczenie
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednostka OSP Dąbrówka-Ług dzięki grantowi pozyskanemu od PSE w ramach programu, dokonała zakupu aparatów ochrony dróg oddechowych i hełmów, aby zwiększyć komfort i bezpieczeństwo pracy strażaków, co niewątpliwie przełoży się na wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców rejonu działań jednostki, w tym naszej gminy!
Więcej informacji o programie na stronie : www.wzmocnijotoczenie.pl