CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 71 w m. Nowaki

Gmina Skórzec otrzymała dotację ze  środków  finansowych budżetu  Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 170.000,00 zł z przeznaczeniem na realizacje zadania pod nazwą „ Rekultywacja zbiornika wodnego na działce nr 71 w m. Nowaki”. Zakres wykonanych prac obejmował m. in:

  •  pogłębianie zbiornika przez wypchnięcie zamulenia pod stopy skarpy średnio 50 cm,
  • wykonanie palisady z kołków lub słupów Ø10-12 cm i dł. 1,2 m wbitych w grunt kat. I-III,
  • wykonanie podwójnej opaski z kiszki faszynowej 2 x Ø 15 cm,
  • umocnienie skarp zbiornika geowłókniną pod kosze siatkowe,
  • budowle siatkowo-kamienne –wykonanie 390 m2 koszy z siatki stalowej 4.0×3.0x0.15,
  • obsiew skarp powyżej koszy siatkowo-kamiennych i wokół zbiornika mieszanką traw.