CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Dodatek elektryczny dla gospodarstw domowych wykorzystujących energię elektryczną (w tym pompy ciepła)

Zapraszamy Państwa do składania wniosków o dodatek z tytułu wykorzystywania energii elektrycznej. Wniosek składa się w formie papierowej w Budynku Urzędu Gminy Skórzec, ul. Siedlecka 3 pok. nr 8 (GOPS) lub za pomocą skrzynki
e-Puap /2vq4a6t9kr/   Dodatek przeznaczony jest dla gospodarstw domowych ogrzewających się źródłami ogrzewania zasilanymi energią elektryczną (również pompami ciepła).

Z dodatku nie mogą skorzystać gospodarstwa, które pobrały dodatek węglowy lub inne dodatki przewidziane w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła. Dodatek elektryczny nie przysługuje gospodarstwom domowym, które posiadają mikroinstalację OZE, której produkcja jest rozliczana zgodnie z ustawą o OZE.