CZAS PRACY

Od poniedziałku do piątku w godzinach: 8-16

NOWY BIP

Ogłoszenie Wójta Gminy Skórzec o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Żelków, Gmina Skórzec